fbpx
الجمعة , أبريل 23 2021
الرئيسية / مجموعات الأفعال في اللغة السويدية

مجموعات الأفعال في اللغة السويدية

تعلم اللغة السويدية يعتمد بشكل مهم على تمكننا من قواعد اللغة السويدية والتي تشكل مجموعات الأفعال اللبنة الأساسية له .

مجموعات الأفعال في اللغة السويدية تتكون من أربع مجموعات . لكل مجموعه من مجموعات اللغة السويدية سمات تميزها وتساعدنا على تمييزها عن المجموعات الأخرى .

تحتاج هذة المجموعات   القليل من التمرين والإعادة حتى نستطيع أن نميز بينها ونعتادها وتكون قاعدة لنا في تعلم اللغة السويدية . أن تتمكن من مجموعات اللأفعال يعني أن تتمكن بشكل كبير من قواعد اللغة السويدية , وتكون طريقك السريع لتعلم اللغة السويدية .

عندما نريد دراسة مجموعات الأفعال في اللغة السويدية يكون دليلنا هو صيغة الأمر imperrativ  هو ما يجب التدقيق عليها وملاحظة شكله , لنبداء مع المجموعة الولى

المجموعة الأولى وهي المجموعة التي تتضمن القدر الأكبر من الأفعال في اللغة السويدية وتتميز  بإنتهاء  صيغة الأمر بها بحرف a  عندها يكون المصدر أيضاً مطابق لشكل الأمر , ويكون المضارع بإضافة حرف r  و يكون الماضي بإضافة حرفي de و الماضي التام يكون بإضافة حرف t

هذا المثال التوضيحي يمكن أن يساعد في شرح المقصود :

SupinumPreteritumPresensImperativInfinitivlyssna
الماضي التامالماضيالمضارعالأمرالمصدر
arbetatarbetadearbetar ! arbetaatt arbeta
قد عمل عمليعملإعمل !عمل

وفي هذا الجدول تم تجميع أهم الأفعال من المجموعة الأولى  وفق الأزمنة المختلفة لنتمكن من مراجعتها ومحاولة التدرب على إكتساب بعض السيولة في إستخدام الزمن المناسب

SupinumPreteritumPresensImperativInfinitivmeninglyssna
analyseratanalyseradeanalyserar! analyseraatt analyseraيحلل
arbetat arbetade arbetar ! arbeta att arbeta يعمل
berättatberättadeberättar ! berättaatt berätta‏يُحَدّث , يروي، يخبر
beslutatbeslutadebeslutar ! besluta att besluta‏يقرّر‏ , حكم، يحدد
besväratbesväradebesvärar! besväraatt besvära‏يضايق , يزعج
betalatbetaladebetalar ! betalaatt betalaيدفع
betonatbetonadebetonar ! betonaatt betonaيُبرز، يَنبر,يؤكّد
bevisatbevisadebevisar ! bevisa att bevisa‏يُثبت‏ , ‏يقدم برهاناً‏
bildatbildadebildar ! bilda att bilda‏يشكّل‏ , ‏يؤسس ، ينشئ‏
bråkatbråkadebråkar! bråkaatt bråkaيتشاجر
intervjuatintervjuadeintervjuar! intervjuaatt intervjuaيَسْتَجوب , ‏يُجري مقابلة مع
introduceratintroduceradeintroducerar! introduceraatt introduceraيُقَدّم‏
inträffatinträffadeinträffar! inträffaatt inträffa‏يَحدُث , يقع
invaderatinvaderadeinvaderar! invaderaatt invaderaيَجتاح‏ , يغزو‏
invandratinvandradeinvandrar! invandra att invandra‏يُهاجر
kallatkalladekallar! kallaatt kalla‏يستدعي , يحضر
kammatkammadekammar! kamma att kammaيمشّط
kastatkastadekastar! kastaatt kasta‏يقذف‏
komponeratkomponeradekomponerar ! komponeraatt komponeraيؤلّف، يشكّل
kostatkostadekostar! kosta att kostaيكلـّف
kramatkramadekramar! krama att krama‏يعانق , ‏يحاضن
kämpatkämpadekämpar! kämpaatt kämpa‏يكافح , يقاتل، يناضل, يجاهد
laddatladdadeladdar! laddaatt ladda‏يُعَبِّئ , ‏يَحْشو‏ , ‏يَشْحَن
mobbatmobbademobbar! mobba att mobbaيَضْطَهد‏
modifieratmodifierademodifierar! modifiera att modifiera‏يضبط , يعدّل
monteratmonterademonterar! monteraatt monteraيركـّب , ‏يجمّـع‏
packatpackadepackar! packa att packaيَحزم الأمتعة , يوضّب
paketeratpaketeradepaketerar! paketera att paketeraيُعَلّب , ‏يُغَلّف
parkeratparkeradeparkerar ! parkeraatt parkeraيوقف السيارة
passatpassadepassar! passaatt passa‏يُناسب‏ , ‏يُلائم
preciseratpreciseradepreciserar! preciseraatt preciseraيُحَدِّد
predikatpredikadepredikar! predika att predikaيَعِظ
presenteratpresenteradepresenterar! presentera att presentera‏يُقَدِّم‏
promeneratpromeneradepromenerar! promenera att promenera‏يَتَمَشّى , يتنزه، يتفسح‏
prövatprövadeprövar! prövaatt pröva‏يُجَرِّب , ختبر، يدرس
påverkatpåverkadepåverkar! påverkaatt påverka‏يُؤثّر
rakatrakaderakar!rakaatt rakaيَحْلِق ذَقْنَه
ramlatramladeramlar! ramlaatt ramla‏يَقَع , ‏يَسقط
reduceratreduceradereducerar! reduceraatt reducera‏يُقَلِّل، يُنْقص , يُخَفِّض‏  
repeteratrepeteraderepeterar! repeteraatt repetera‏يُكَرِّر ,‏يُرَدّد، يُعيد
respekteratrespekteraderespekterar! respekteraatt respektera‏يحترم
ritatritaderitar! ritaatt rita‏يَرْسُم , ‏يُخَطّط
räknaträknaderäknar! räkna att räknaيحصي , ‏يَحْسب
rättaträttaderättar! rätta att rättaيُصَحّح ,يُعَدّل، يُقَوّم
saknat saknade saknar ! saknaatt saknaيشتاق إلى , يفتقد
samarbetatsamarbetadesamarbetar! samarbeta att samarbeta‏يتعاون
samlatsamladesamlar! samla att samlaيَجمع
samordnatsamordnadesamordnar! samordnaatt samordnaيُنَسِّق
samtalatsamtaladesamtalar! samtalaatt samtalaيُحدِّث , ‏يُكلّم‏
separeratsepareradeseparerar! separeraatt separera‏يُفْرز‏ , ‏يفصل
shoppatshoppadeshoppar! shoppaatt shoppa‏يَشتري
simmatsimmadesimmar! simmaatt simmaيسبح
skapatskapadeskapar! skapa att skapa‏يَخلق
skickatskickadeskickar! skickaatt skicka‏يُرسل
skyddatskyddadeskyddar! skydda att skyddaيحمي
slarvatslarvadeslarvar! slarva att slarva‏يهمل , ‏لا يبالي
slutatslutadeslutar! sluta att sluta‏ينتهي
smakatsmakadesmakar! smaka att smaka‏يَتَذَوَّق
smittatsmittadesmittar! smitta att smitta‏يُعدي , ينقل العدوى
smugglatsmuggladesmugglar! smuggla att smugglaيُهَرّب
snarkatsnarkadesnarkarsnarka att snarka‏يَشْخر
snöatsnöadesnöarsnöa att snöa‏تُثْلج السماء
solatsoladesolarsola att sola‏يَتَشَمَّس
somnatsomnadesomnarsomnaatt somna‏يَنام , ‏يغفو‏
sorteratsorteradesorterarsortera att sortera‏يُصَنِّف
sparatsparadespararspara att spara‏يَدَّخِر , ‏يُوَفِّر
specificeratspecificeradespecificerarspecificeraatt specificera‏يُحَدّد تفاصيل , يُفَصّل
spelatspeladespelarspela att spela‏يلعب , ‏يَعْزف
spenderatspenderadespenderarspendera att spenderaيُنْفِق , يُبَدِّد الأموال
stannatstannadestannarstannaatt stannaيَتَوَقَّف , ‏يبقى
startatstartadestartarstartaatt starta‏يبدأ
stavatstavadestavarstava att stavaيَتَلَفَّظ , ‏يَتَهَجَّى‏
tackattackadetackartackaatt tacka‏يشكر
talattaladetalartalaatt tala‏يتكلّم , ‏يُلقي خطاباً، يتحدث
tankattankadetankartanka att tanka‏يُعَبِّئ , ‏يَمْلأ
tappattappadetappartappa att tappa‏يُسْقِط‏ , ‏يَفْقِد‏
tecknattecknadetecknarteckna att teckna‏يُشير‏,‏يرسم , ‏يُوَقِّع
tittattittadetittartitta att tittaيشاهد , ينظر
tjänattjänadetjänartjäna att tjänaيَكْسب‏ , يَخدم، يَنْفع
tolkattolkadetolkartolka att tolkaمترجم شفهي
torkattorkadetorkartorka att torka‏يُجَفِّف , ‏يَجِفُّ
transporterattransporteradetransporterartransporteraatt transportera‏يَنْقُل
tränattränadetränarträna attt räna ‏يتمرّن
tvingattvingadetvingartvinga att tvinga‏يُجْبِر‏ , ‏يُرغِم
tvivlattvivladetvivlartvivla att tvivlaيشكّ
tvättattvättadetvättartvätta att tvätta‏يَغْسِل
tystattystadetystartystaatt tysta‏يُسْكِت , يخرس، يكتم‏
tävlattävladetävlartävla att tävla‏يتسابَق , يتنافس
underlättatunderlättadeunderlättarunderlättaatt underlätta‏يُسَهِّل
undertecknatundertecknadeundertecknarunderteckna att underteckna‏يُوَقِّع
undervisatundervisadeundervisarundervisa att undervisa‏يُدَرِّس , ‏يُعَلّم‏
undratundradeundrarundra att undra‏يتساءل
uppfattatuppfattadeuppfattaruppfatta att uppfattaيُدْرك
ursäktatursäktadeursäktarursäkta !att ursäkta‏يَعْذُر‏
utbildatutbildadeutbildarutbilda!att utbilda‏يُعَلِّم , يُدَرِّس
uthyrtuthyrdeuthyruthyra ! att uthyra‏يُؤَجِّر
utnyttjatutnyttjadeutnyttjarutnyttja !att utnyttjaيَسْتَغل , ‏يَغْتَنم
uttalatuttaladeuttalaruttala!att uttala‏يلفظ , ‏ينطق
utvecklatutveckladeutvecklarutveckla !att utveckla‏يُطَوّر
utvisatutvisadeutvisarutvisa !att utvisaيُظْهِر‏ , يطرد من البلاد
vaknatvaknadevaknarvakna!att vaknaيصحو
vaknatvaknadevaknarvakna!att vakna‏يستيقظ ، يفيق , يصحو
vandratvandradevandrarvandra !att vandra‏يَتَجَوَّل , يسير
varieratvarieradevarierarvariera !att variera‏يتنوّع ، يختلف
vattnatvattnadevattnarvattna !att vattna‏يسقي
verkatverkadeverkarverka !att verkaيبدو
vilatviladevilarvila !att vila‏يستريح , رقد في القبر
visatvisadevisarvisa!att visaيَدلّ، يعرض، يُري‏,‏يُرشد
viskatviskadeviskarviska !att viska‏يَهْمِس
visslatvissladevisslarvissla !att vissla‏يُصْفِر
vägratvägradevägrarvägra!att vägra يرفض‏,‏يمتنع ، يأبى‏
välkomnatvälkomnadevälkomnarvälkomna!att välkomna‏يُرَحِّب
väntatväntadeväntarvänta !att väntaنتظر , يترقب
växlatväxladeväxlarväxla!att växla‏يَتَقَلَّب , تغيّر باستمرار, ‏يبدّل
vågatvågadevågarvåga!att våga‏يَجْرُؤ
älskatälskadeälskarälska!att älskaيَعشق
ändratändradeändrarändra !att ändra‏يغيّر,يبدل
ångratångradeångrarångra !att ångra يندم‏
önskat önskade önskar ! önskaatt önskaيَندم
öppnatöppnadeöppnar ! öppna att öppnaيفتح
övatövadeövar ! öva att öva‏يَتَمرن
övertalatövertaladeövertalar! övertala att övertalaيُقنع
investeratinvesteradeinvesterar !investeraatt investera‏يَسْتثمر
expanderatexpanderadeexpanderar!expanderaatt expandera ‏يُوَسِّع,يَنْشر
finansieratfinansieradefinansierar! finansieraatt finansiera‏يُمَوِّل




المجموعه الثانية :

تقسم المجموعة الثانية إلى قسمين grupp2 A  ,و grupp2 B معظم الخلط الحاصل والصعوبة التي قد تحصل بعض الأحيان ناتجة عن التداخل بين هذة المجموعه والمجموعه الأولى , لكن بعد هذا الشرح والطريقة التي سنتبعها لن يحصل أي إختلاط .

نتعرف على المجنوعة الثانية A , هذة المجموعة نميزها أيضاً من صيغة الأمر imperativ وهي بالمرتبة الأولى لا تنتهي بحرف a

لكن صيغة المصدر تنتهي بحرف a ,وهنا تكون صيغة المضارع بإضافة er  وصيغة الماضي تكون بإضافة de  وتتشكل صيغة الماضي التام بإضافة t  .

SupinumPreteritumPresensImperativInfinitivmeninglyssna
الماضي التامالماضيالمضارعالأمرالمصدر
ringtringderinger! ringatt ringaيتصل

لكن إذا كان الفعل ينتهي بصيغة الأمر بr تكون صيغة المضارع هي ذاتها صيغة الأمر كما بالفعل kör :

SupinumPreteritumPresensImperativInfinitivmeninglyssna
körtkördekör! körköraيقود

وهنا أيضاً بعض الأفعال التي تنمي لهذا القسم من هذة المجموعه :

SupinumPreteritumPresensImperativInfinitivmeninglyssna
anländtanländdeanländer! anländatt anlända‏يصل
användtanvändeanvänder ! användatt användaيستعمل
behövtbehövdebehöver ! behövatt behövaيحتاج‏
bräntbrändebränner ! bränn att brännaيحرق
drömtdrömdedrömmer ! drömatt drömma‏يحلم‏
dömtdömdedömer ! dömatt dömaيحكم
fyllt fylldefyller ! fyll att fylla‏يملأ
hyrthyrdehyr ! hyr att hyraيستأجر
ringtringderinger ! ringatt ringaيتصل

المجموعة الثانية B :

تميز هذة المجموعة أيضاُ من صيغة المصدر , ولها أحرف واضحة تدل عليها , هذة الحروف هي  :

P -T-K-X-S

إذا كان صيغة الأمر تنتهي بإحد هذة الحروف فيكون المضارع أيضاً كالقسم الأول بإضافة er  والماضي التام بإضافة t  لكن الماضي يكون بإضافة te

SupinumPreteritumPresensImperativInfinitivmeninglyssna
besöktbesöktebesöker! besökatt besökaيزور

في هذا الجدول بضعة الأفعال المهمة من المجموعة الثانية B :

SupinumPreteritumPresensImperativInfinitivmeninglyssna
besöktbesöktebesöker ! besökatt besöka‏يزور
ansöktansökteansöker! ansök att ansöka‏يطلب خطياً
ersättersätteersätter ! ersättatt ersätta‏يُعَوِّض‏,يعوض على
byttbyttebyter! byt att bytaيُبَدّل
försöktförsökteförsöker! försök att försöka‏يحاول
klipptklippteklipper! klippatt klippaيقص
söktsöktesöker! sökatt sökaيبحث
samtycktsamtycktesamtycker! samtycksamtycka يوافق
täckttäcktetäcker! täcktäcka‏يُغَطّي
upptäcktupptäckteupptäcker! upptäckupptäcka‏يَكْتَشف
restrestereser! res att resaيسافر
åktåkteåker! åk att åkaيركب
lästlästeläser! läsatt läsa‏يَقرأ
lektlekteleker! lek att lekaيلعب
hjälpthjälptehjälper ! hjälpatt hjälpaيساعد
tyckttycktetycker ! tyckertyckaيعتقد

المجموعة الثالثة :

هذة المجموعة من مجموعات الأفعال في اللغة السويدية تسمى مجموعة قصار الأفعال و هي ليست كثيرة , في هذة المجموعة تتشابة صيغتي الأمر والمصدر ويكون الفعل قصير من حرفين أو ثلاث , وتكون صيغة المضارع بإضافة r وصيغة الماضي بإضافة dde ,وصيغة الماضي التام بإضافة tt 

هذا الجدول يوضح ذلك من خلال سرد أهم الأفعال المستعملة في هذة المجموعة :

SupinumPreteritumPresensImperativInfinitivmeninglyssna
bottboddeborbo!boيسكن
flyttflyddeflyrfly!flyيهرب
föttföddeföderfäda!födaتلد
måttmåddemårmå!يشعر
rottrodderorro!roيجدف
snottsnoddesnorsnosnoيسرق - يدور
syttsyddesyrsy!syيخيط
trotttroddetrortro!troيظن




المجموعة الرابعة :

ونستطيع القول بإنها مجموعة الأفعال الشاذة التي ليس لها قاعدة رغم تمييزنا لبعض الأفعال التي تشترك بقاسم مشترك وهو أن صيغة الماضي التام تنتهي ب it لكن يجب الإعتماد الكلي على الحفظ , والطريقة المثلى هي حفظ فعلين فقط في كل  يوم , وبعد فتره قصيره ستتمكن من حفظ مجموعة لا بأس بها من هذة المجموعة , وهنا جمعنا  مجموعة من هذة الأفعال :

SupinumPreteritumPresensImperativInfinitivmeninglyssna
buritbarbär! bäratt bära‏يحمل
druckitdrackdricker ! drick att drickaيشرب
fallitföllfaller ! fallatt falla‏يسقط
far forfar ! far att fara‏يسافر
flugitflögflyger ! flygatt flyga‏يطير , يسافر بالطائرة
flutitflötflyter ! flytatt flyta‏يسيل، يتدفق‏
frusitfrösfryser! frys att frysa‏يَبْرُد
funnitsfannsfinnsatt finnasيوجد
fåttfickfåratt få‏ينال , ‏يحصل‏
föredragitföredrogföredrar ! föredragatt föredragaيفضّل
hunnithannhinner ! hinnatt hinna‏يلحق بـ‏
hållithöllhåller ! håll att hålla‏يُمْسِك
knutitknötknyter ! knyt att knyta‏يربط
kommitkomkommer ! komatt komma‏يأتي
kunnatkundekanatt kunna‏يعرف‏ (‏يجيد‏)
lagtladeläggerläggatt lägga‏يُودع، يرقد، يطرح
legatlågliggerliggatt liggaيَضطجع، يستلقي
lettloglerle att le‏يَبْتسم
ljugitljögljugerljugatt ljuga‏يَكْذِب‏
låtitlätlåterlåtatt låtaيُصَوِّت , يبدو عليه , يَسْمَح , ‏يَعهد
måstmåstemåsteatt يجب , ‏لا بُدّ
njutitnjötnjuternjut att njutaيَسْتَمتع
sagtsadesägersägatt sägaيقول
sattsattesättersätt att sätta‏يَضَع , ‏يَغْرُس,‏يُنَضِّد
settsågserse att seيَرى
sjungitsjöngsjungersjungatt sjunga‏يُغَنّي
skinitskenskinerskinatt skina‏يَسْطَع , ‏يضيء، يلمع
skolatskulleskaatt skola‏سوف‏ ,تدلّ على المستقبل,سـ، سيكون‏
skrivitskrevskriver skriv att skrivaيكتب
slagitslogslårslå att slåيخبط، يصدم , ‏يَضْرِب
sluppitslappslipperslippatt slippa‏يتجنّب، يتفادى، ينجو
sovitsovsoversov att sova‏ينام‏
sprungitsprangspringerspringatt springa‏يَركض‏ (‏يعدو‏)
ståttstodstårståatt stå‏يقف , ينهض، يقوم
suttitsattsittersittatt sittaيجلس
såltsåldesäljersäljatt sälja‏يَبيع‏ , يُباع
tagittogtartag att taga‏يَمْسك‏ ,‏يَلْمِس‏
tvingattvingadetvingaratt tvinga‏يُرغِم , يُجْبِر
valtvaldeväljerväljatt väljaيَختار
varitvarärvaratt varaيكون
velatvillevill…..att vilja‏يريد
vetatvisstevetvetatt veta‏يعرف
vunnitvannvinnervinn att vinna‏يفوز
ätitåtäterät att äta‏يأكل‏

يمكنك مطالعة المزيد من المواضيع مباشرة من الجدول التالي

إختبارات التيوري
الأحرف السويديةالطقسأعضاء الجسم
الأرقام أيام الأسبوع الملابس
الأفعال المساعدةالمهنالعكوس
الفصول و الأشهر الألوان كلمات شائعة
الضمائر الفواكهأدوات الربط
الجمعكلمات الأستفهامضمائر التملك
أختصارات اللغة السويديةالدول والجنسياتظروف المكان
احرف الجرالضمائر الإنعكاسيةالفرق بين الصفة و الظرف
مجموعات الأفعالالجمل الأساسيةكلمات En و Ett
الجمع وقواعدةالضمائر الشخصيةالضمير Man
محادثة في المتجرمحادثة في المطارفلم سويدي
إختبار سماعي Cإختبار قواعد Bإختبار سماعي B
مفاتيح المحادثة غرفة المعيشةأهم 100 سؤال
شراء سيارةمحادثة في البنكإستئجار شقة
مفردات هامةأهم الجمل90 يوماً لتعلم اللغة
ترتيب الكلام50 سؤال هامتحديد المستوى
محادثات يومية قصيرةالسؤال للسماح بفعل شيء‬الفعل Hålla بعدة معاني
مفردات اللغة السويديةالفعل kommer بالكثير من المعانيالفعل går بعدة معاني

 

في النهاية إذا كان لديك أي ملاحظة  أو نصيحة فلا تبخل علينا بها ! ولا تنسى أن مشاركة المقالة مع أصدقائك له قيمة كبيرة لدينا ويشجعنا على الإستمرار وتقديم المزيد .

21 تعليق

 1. شكرا جزيلا على المعلومات القيمة

 2. TACKE

 3. شكرا جزيلا لكم

 4. شكرا كثير استفدت

 5. الفعل يسجل مش موجود

 6. Tack så mycket

 7. شرح رائع
  شكرًا كتير

 8. شكرآ للمعلومات القيمة

 9. شرح الأفعال وتصريفاته وانواعه ساعدنى كثيرا للفهم
  وتشكروا على هذا الجهد الممتاز

 10. لكم جلزيك الشكر هذا عمل رائع وجميل جدا كتير استفدت منهز

 11. انتم محيوين يا اباء الترمات الكبيرة

 12. شكرا جزيلا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *